• Publications
  • Influence
Zawodne heurystyki a ocena tradycji badawczych. Przypadek poznania ucieleśnionego
Celem artykulu jest uzasadnienie tezy, ze ucieleśnione poznanie, jak wiele innych tradycji badawczych w kognitywistyce, dostarcza zbioru zawodnych heurystyk badawczych, a nie ogolnych zasadExpand
...
1
2
3
4
5
...