• Publications
  • Influence
Gode erfaringer med brobygning mellem forskning og praksis i folkesundhed
Inden for de seneste ar er der kommet stort fokus pa, hvordan forskning og praksis i hojere grad kan ar-bejde sammen, nar det handler om at forbedre be-folkningens sundhedstilstand. Ambitionen er atExpand
Diagnoser og pædagogisk arbejde
...
1
2
3
4
...