• Publications
  • Influence
Przyczynek do dziejów Komisji powołanej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r. Sprawa Tadeusza Cypriana przeciwko Jerzemu Giertychowi
A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF COMMISSION ESTABLISHED TO EXPLORE THE AFTERMATH OF THE MILITARY CAMPAIGN OF 1939. TADEUSZ CYPRIAN VERSUS, JERZY GIERTYCH – CASE STUDY The paper discusses anExpand
...
1
2
3
4
5
...