• Publications
  • Influence
Plazmowa obróbka cieplna
Konstrukcja Tożsamosci Narodowych i Europejskich w Polskim Dyskursie Polityki po Roku 1989 : Analiza Dyskursywno-Historyczna
Konstrukcja Tozsamosci Narodowych i Europejskich w Polskim Dyskursie Polityki po Roku 1989 : Analiza Dyskursywno-Historyczna
  • 2
Zgony i hospitalizacje z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Polsce
AbstractObjective: The quantitative assessment of the health effects due to carbon monoxide poisoning in Poland, their spatial and temporal distribution as well as their relation to the selectedExpand
  • 2
...
1
2
...