• Publications
  • Influence
Bijdrage van multifunctionele landbouwbedrijven aan natuur en landschap
In dit onderzoek is onderzocht of de veronderstelling klopt of multifunctionele bedrijven meer natuur en landschap op hun bedrijf hebben gerealiseerd. Daaraan is de vraag gekoppeld of de bezoekersExpand
Akkerranden en recreatie : effecten van wandelen op de functies van akkerranden
Akkerranden worden steeds vaker aangelegd, onder andere om drift en vermesting van het slootwater tegen te gaan. De akkerrand doet hierbij dienst als buffer tussen akker en sloot. In alle gevallenExpand
Samenwerkingsvormen boer & burger
De agrarische sector is volop in beweging om de verbinding met de stad en de burger te maken. Een mogelijk motief hiervoor is transparantie. Het gaat hier vooral om vrijblijvend contact enExpand
Regionale samenwerking in de Maashorst : inspiratieboek voor regionale samenwerking in verbrede landbouw
Deze brochure telt zes voorbeelden van (verbrede) ontwikkeling van de landbouw en het platteland. Sommige thema’s zijn in de praktijk nog niet eerder vertoond in Nederland: zoals samenwerking doorExpand