• Publications
  • Influence
Primer catàleg dels fongs liquenícoles de Catalunya i zones pròximes (NE de la Península Ibèrica)
En aquest treball, aportem un primer cataleg dels fongs liquenicoles (parasits o parasimbionts) observats a Catalunya i arees properes de Castello i de Catalunya Nord (NE de la Peninsula Iberica). EnExpand
  • 17
  • 1
Flora i vegetació liquènica nitròfila del Delta de l'Ebre
S'ofereix la llista dels taxons, liquens i jongs liquenicoles, observats sobre els substrats rocosos, construccions d'utilitat agricola, i sobre els diferents forofits existents al delta de l'Ebre.Expand
  • 2