• Publications
  • Influence
Burnum - a Military Centre in the Province of Dalmatia ; The Catalogue of Finds
Kataloski su opisani nalazi vojne opreme pronađene tijekom arheoloskih istraživanja amfiteatra u Burnumu (Glavicic, Miletic, Zaninovic) te predmeti pohranjeni u Muzeju hrvatskih arheoloskih spomenikaExpand
  • 2
Role of Microstructure in Predicting Fatigue Performance
In this paper a methodology for prediction of fatigue crack initiation based on a representative scan of the material’s microstructure is presented. The model utilizes local energy barriers againstExpand
  • 1
  • PDF
REPORT ABOUT THE TRIAL ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION OF THE SENJ LOCALITY - PAVLINSKI TRG 2012
Tijekom studenoga i prosinca 2012. djelatnici Odjela za arheologiju Sveucilista u Zadru proveli su probno sondažno arheolosko istraživanje na prostoru Pavlinskog trga u Senju. Glavni ciljExpand
Phacomatosis pigmento‐vascularis: A new association
The classification of phacomatosis pigmento-vascularis is reviewed^ and a patient with the new type 'angiomatosis with naevi spili' reported. The child aged 13 years with unilateral trigeminalExpand
Magistrates and dignitaries of Arba
Upravu municipija Arbe, cija se konstitucija povezuje s gradnjom bedema i kula u doba Augusta, vodili su lokalni magistrati (duoviri, aediles) i clanovi gradskog vijeca (decuriones). Prema sacuvanojExpand
Roman Army in Burnum
Pisana povijesna vrela, epigraficki spomenici i podatci dobiveni arheoloskim iskapanjima ukazuju da je aglomeracija Burnum sastavljena od raznolikih komponenti: rimskog legijskog logora sExpand