• Publications
  • Influence
Zapažanja o jeziku Akademijina brevijara (HAZU III c 12)
  • 1
Glagolitic priest Tjehodrag and his epitaph
Natpis pisan crkvenoslavenskim jezikom hrvatske redakcije i hrvatskom cirilicom na kojem se spominje pop Tjehodrag i njegovih pet umorenih sinova pronađen je 2003. g. tijekom sustavnih arheoloskihExpand
Lexis of the Ivančić Collectaneum (Summary)
Hrvatski ćirilski natpisi iz Gorice kod Gruda
Phonemes and morphemes in Old Church Slavonic
Prikaz prirucnika (gramatike) opceslavenskoga književnog jezika "Glasovi i oblici opceslavenskoga književnog jezika", autora Stjepana Damjanovica
O PRIJEVODU PSALTIRA IZ PARIŠKOG ZBORNIKA SLAVE 73