• Publications
  • Influence
Stöd och trygghet - En studie av specialpedagogik och klassrumsklimat
Syftet med studien ar att redovisa hur elever och larare forhaller sig till det stod en ADHD diagnostiserad elev far i skolan. Av intresse var ocksa att redogora for hur klassrumsklimatet paverkas avExpand