M. Kayambaki

Learn More
Rezultatele activităţii de Cercetare Dezvoltare 7.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI 7.2. Factor de impact cumulat al lucrarilor cotate ISI: 7.3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI: 7.4. Brevete de invenţie (solicitate/acodate) 7.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate(More)
  • 1