M. Kacarska

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Adresa za dopisivanje Marina Kacarska DMD University Dental Clinical Center ”St. Pantelejmon”, Skopje Ivan Kozarov 24,II/13, 1000 Skopje marina_kacarska@yahoo.com Sažetak Svrha ovog istraživanja jest predstaviti i ocijeniti originalni režanj u „V“ obliku kojim se liječnici koriste za kirurško-endodontsko zbrinjavanje kroničnoga periapikalnog procesa.(More)
  • 1