• Publications
  • Influence
BAETULO XXI, o de com arribar a Mart des de la secundària
L’experiencia que presentem tenia com a objectiu estimular i motivar per l’estudi a un grup de 28 nois i noies de 3er i 4rt d’ESO que presentaven un elevat risc d’abandonament prematur dels seusExpand