• Publications
  • Influence
Cytostatikabehandling vid bröstcancer: Faktorer vården kan bidra med för att kvinnornas upplevelser ska bli mer positiva.
Bakgrund: Cytostatikabehandling ar vanligt inslag vid behandling av brostcancer och kan medfora en lang tid av kampande mot bade sjukdomen, behandlingen och andra svara upplevelser. CytostatikabehaExpand