• Publications
  • Influence
Att mötas i tid, rum och tanke : Om ämnesintegration och undervisning för hållbar utveckling
This study has investigated teachers’ apprehensions of interdisciplinary collaborations, education related to sustainable development and their conditions in education. When interviewing teachers, ...
  • 2
  • 1
Pedagogisk dokumentation i förskolan : En undersökning om dess betydelse ur förskollärare och föräldrars perspektiv
Uppsatsen handlar om anvandningen av pedagogisk dokumentation i forskolan. Vi har problematiserat dess betydelse for relationen mellan forskollarare och foraldrar. Syftet med uppsatsen ar darfor atExpand
Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd : - Förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behöv av särskilt stöd.
Syftet med uppsatsen ar att undersoka forskollarares erfarenheter av att arbeta med barn i behov av sarskilt stod i forskolan. De forskningsfragor som stalldes var: vilka erfarenheter har forskollaExpand
Hållbar utveckling för alla i gymnasieskolan? : En undersökning av yrkesprogrammens styrdokuments förutsättningar för undervisning för hållbar utveckling
Syftet med artikeln ar att utifran styrdokumenten for gymnasieskolans yrkesprogram (Gy11)  studera i vilken utstrackning som hallbar utveckling skrivs fram i texterna och vilka formagor som elevernExpand
Socialstyrelsens konstruktion av familj – En kritisk diskursanalys av Socialstyrelsens handbok kring adoption.
The importance of family is widespread, both in society in general and within social workspecifically. This essay focuses on the construction of family in the guidelines concerningadoption that theExpand
Herrelösa verk : som fotografi
"Är du lönsam lille vän?" : En vidareutveckling av ballongmodellen till ett planerings- och uppföljningsverktyg för personalinvesteringar
Personalkostnader ar idag en stor kostnadspost i de flesta foretag och kostnaderna har dessutom okat pa senare ar. Detta gor att personalekonomiska utvarderingar blir mer intressanta och relevanta ...
Går det att analysera S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt på BD Vacutainer® RST™?
Skoldkorteln (tyroidea) ar ett endokrint organ som paverkar amnesomsattningen. Tyreoidea stimulerande hormon (TSH) frisatts fran hypofysen och stimulerar syntes och frisattning av tyreoideahormonerExpand
...
1
2
3
4
...