• Publications
  • Influence
Problem vid tillväxt : i medelstora företag
Det finns bade risker och fordelar med tillvaxt. Foretaget ar sarbart da det hela tiden maste halla sig pa kanten av ravinen for att halla sig langt framme, vilket ar en forutsattning for att kommaExpand
Självmordsnära patienters upplevelse av mötet med vårdpersonalen
Bakgrund: Ungefar 1200 manniskor begar sjalvmord i Sverige varje ar. Den exakta siffran for sjalvmordsforsok ar svar att fa fram men uppskattas till ca 20000 per ar. Dessa manniskor ar oftast i en ...
Platschefens arbetssituation i en effektiv byggprocess
Presentation of the problem: How can one optimize and make managers’ working situation more efficient in a time with more severe strain, and at the same time maintain a good psychosocial workingExpand
Case management- Behandlares erfarenheter av arbetet med individer med missbruk och en samtida psykiatrisk diagnos
Case management- Behandlares erfarenheter av arbetet med individer med missbruk och en samtida psykiatrisk diagnos
Utveckling av skjutdörrskoncept för hemmiljö
This report was written as a result of a Bachelor Degree Project at the School of Technology and Society at University of Skovde, first semester 2007. The assigner was Tibrokok in Tibro, Sweden. ThExpand
Man måste vara bra på allt, alltid : En undersökning om lärares och elevers uppfattning om betyg och bedömning i idrott och hälsa
Syftet ar att undersoka idrottslarares respektive elevers uppfattningar om hur bedomningen i idrott och halsa gar till och vad det ar som bedoms. Vidare undersoks larares och elevers uppfattningar ...
"Hela inlandet ligger ju i medieskugga" : Vilhelminabors upplevelser av lokaljournalistik
In the light of the problems the media industry are struggling with, local news reporting is only one of the challenges the news organizations are facing. When local editors is being moved to theExpand
Fysisk tillgänglighet i bostäder : En jämförelse mellan Sverige och Australien
The world population is increasing while the average age rises steadily. With this, the percentage with any kind of physical impairment is also increasing. Today, a large part of our built environmExpand
Sociala Mediers skeva bild av verkligheten och dess konsekvenser. : En korrelationsstudie mellan gymnasieelevers användande av Sociala Medier, Social jämförelse och Självkänsla
Syftet med denna studie var att undersoka sambanden samt eventuella konsskillnader mellan Social Jamforelse, Sjalvkansla och anvandande av Sociala  Medier hos gymnasieelever . Enkater delades ut tiExpand
...
1
2
...