• Publications
  • Influence
The peculiarities of motivation and organization of civil defence service in Lithuania and Ukraine
With the changing global security situation, increase in external threats or emergence of new ones (cyberattacks, non-conventional warfare models, etc.), countries must feel concern regardingExpand
  • 6
  • 1
  • PDF
Žalos atlyginimo teoriniai ir praktiniai aspektai
Siame darbe rasoma apie žalos atlyginimo teorinius ir praktinius aspektus. Pirmoje sio darbo dalyje kalbama apie civiline atsakomybe kaip žalos atlyginimą nulemiantį veiksnį. Taip pat atskiraiExpand
Viešųjų pirkimų įgyvendinimo problemos
Viesieji pirkimai yra itin svarbi salies ūkinės veiklos dalis. Per viesųjų pirkimų sistemą galima efektyviai kontroliuoti didelius biudžetinių lėsų panaudojimo srautus, siekti, kad perkanciosiosExpand
Vartotojo sampratos teorinės ir praktinės įžvalgos (straipsnis anglų kalba)
Protecting consumers' rights set higher standards on the rights of security compared with other participants of civil turnover, so the concept of consumer acquires not only theoretical but alsoExpand
Kriminalistinės profilaktikos samprata
Das Problem der Kriminalitat und deren Vorbeugung wurde immer als ein besonders komplizierter Prozess, der sowohl wissenschaftliche (theoretische), als auch praktische Aspekte beinhaltet, betrachtet.Expand
Bankrutuojančios įmonės administravimas: teisiniai aspektai
Pagrindinis įmonės bankroto tikslas – kuo didesne apimtimi patenkinti jos kreditorių turtinius interesus. Siam tikslui pasiekti yra sukurtas specialus teisinis reguliavimas, kurio esminis elementasExpand
...
1
2
3
4
5
...