• Publications
  • Influence
Aukštųjų mokyklų dėstytojų savo akademinės veiklos vertinimas
Remiantis tyrimo, atlikto su kolegijos ir universitetų dėstytojais, rezultatais,straipsnyje pateikiamas dėstytojų akademinės veiklos modelis. Jis parengtasremiantis mokslinės literatūros saltiniųExpand
  • 1
Tarpininkavimo kryptingumas neregių įsidarbinimo požiūriu
Sio straipsnio objektas yra socialines paramos pobūdis neregių integracijos į darbo rinką požiūriu. Kokiomis individualiomis ir kolektyvinėmis pastangomis įmanoma pasiekti realią neįgalių asmenųExpand
Smurtas bendrojo lavinimo mokykloje: situacija,prevencija ir šalinimo galimybės
Temos aktualumas. Magistriniame darbe atlikta ir pristatyta Kelmės rajono kaimo ir miesto bendrojo lavinimo mokyklų vaikų, patyrusių smurtą, lyginamoji analizė, kadangi pastaruoju metu ypac padaugėjoExpand
Perception of the Expression of Learning Dimensions of Primary School Teachers at Workplace
In the context of global society since the 20th century the learning process at work has become especially urgent as on one hand it determines a person’s professional development, on the other handExpand