• Publications
  • Influence
Disleksija in likovna umetnost
V magistrskem delu poizkusamo poiskati povezavo med disleksijo in likovno umetnostjo. Opisemo znake disleksije, njene znacilnosti in predstavimo nekaj umetnikov s statusom disleksika (Leonardo daExpand