• Publications
  • Influence
The Physiology and Proteomics of Drought Tolerance in Maize: Early Stomatal Closure as a Cause of Lower Tolerance to Short-Term Dehydration?
Understanding the response of a crop to drought is the first step in the breeding of tolerant genotypes. In our study, two maize (Zea mays L.) genotypes with contrasting sensitivity to dehydrationExpand
  • 164
  • 11
  • PDF
A universal method for the isolation of photochemically active broken chloroplasts from conifer needles and its possible application in photosynthetic studies
We have developed a simple and an effective method for the isolation of photochemically active broken chloroplasts from conifer needles that can be applied for a wide variety of conifer species withExpand
  • 2
Použití přirozených koloidů v tekutinové resuscitaci těžcepopálených pacientů
Množstvi přirozených koloidů (lidskeho albuminu a cerstvě zmražene plazmy) podaných při tekutinove resuscitaci popalených pacientů je ovlivňovano mnoha faktory. Mezi nejcastěji citovane patři rozsahExpand
Kdož jsú Boží bojovníci 2014
Realizace a řizeni středověkeho letniho tabora 12.-27. 7. 2014 s tematikou husitských valek. Tabor byl věnovan 600. výroci přijezdu ceskeho kněze a reformatora, Mistra Jana Husa, na kostnický koncil.
Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ vMoravském zemském muzeu
Kriticka recenze mezinarodni výstavy o životech a dile sv. Cyrila a Metoděje v Moravskem zemskemu muzeu v Brně.