• Publications
  • Influence
Antibakteriálny účinok Cu(II) salicyláto – neokuproínového komplexu
U  mnohých komplexných zlucenin prechodných prvkov boli preukazane antimikrobialne, antifungalne, ako aj protirakovinove ucinky. Komplexne zluceniny prechodných prvkov (kovov) su predmetom skumaniaExpand