• Publications
  • Influence
Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied
Dit rapport betreft het project archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied (‘UIKAV 2014’), uitgevoerd door Deltares, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, in opdrachtExpand
  • 3
  • 1
Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied : UIKAV 2014
Dit is de volledige digitale dataset bij het project ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’, uitgevoerd door Deltares, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, inExpand