• Publications
  • Influence
Interfície visual pel control d'un dispositiu mòbil
Aquesta memoria preten reflectir el treball realitzat durant el disseny i implementacio d’un sistema de visio per computador en temps real i la seva posterior integracio enExpand