• Publications
  • Influence
La réforme des polices
  • 2
  • 1
De gevangenis: een systeem op drift
  • 1
Regards sur la police
Dit boek is een vergelijkend onderzoek naar de politie in de westerse wereld. Het kwam tot stand ten gevolge van de vaststelling van een tekort, met name het ontbreken van een instrument voorExpand
Het Belgisch gevangeniswezen: een vastgelopen systeem
Polizeiliche Zusammenarbeit und Bürgerrechte in Europa
...
1
2
3
4
5
...