• Publications
  • Influence
The National Blueprintfor Promoting Physical Activity in the Mid-Life and OlderAdult Population
The National Blueprint: Increasing Physical Activity Among Adults Age 50 and Older was designed to develop a national strategy for the promotion of physically active lifestyles among the mid-life andExpand
  • 13
  • 2
Strategic priorities for increasing physical activity among adults age 50 and older: the national blueprint consensus conference summary report.
On May 1, 2001, a coalition of national organizations released a major planning document designed to develop a national strategy for the promotion of physically active lifestyles among the mid-lifeExpand
  • 30
  • 1
  • PDF
The National Blueprint Consensus Conference summary report: strategic priorities for increasing physical activity among adults aged >or=50.
This report summarizes the outcome of the National Blueprint Consensus Conference that was held in October 2002. At this conference, representatives of more than 50 national organizations convened inExpand
  • 28
Children’s colour use to portray themselves and others with happy, sad and mixed emotion
The present study investigated children’s colour use in drawing tasks specifying single and mixed emotions. One hundred and eighty children (90 girls and 90 boys) between 4 years 11 months and 8Expand
  • 21
‘Beth yw psychodrama? Byw yn y blydi cwm ’ma’: Trosglwyddo realiti ieithyddol a diwylliannol cymoedd De Cymru i’r llwyfan
Mae’r gwaith hwn wedi’i rannu’n ddau - mae yma bortffolio o ddramâu a ysgrifennwyd gennyf ynghyd â thraethawd beirniadol sy’n gosod y dramâu hynny yn eu cyd-destun llenyddol. Prif ffocws y dramâuExpand
Troi dalen ‘arall’: Ailddehongli’r berthynas rhwngcymunedau Cymraeg a Saesneg de Cymru mewndwy nofel ddiweddar yng ngoleuni ffigwr yr ‘arall’
This article analyses the relationship between Welsh and English speakers in pub scenes in two contemporary novels set in south Wales, namely Y Tiwniwr Piano by Catrin Dafydd (2009) and The Book ofExpand