• Publications
  • Influence
Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in perspectief
Deze bijdrage handelt over de mate van vertrouwen die de burger stelt in politie en justitie, twee belangrijke instituties die de fundamenten van de democratische rechtsstaat dienen te waarborgen. InExpand
  • 7
  • 1
Toegepaste statistiek met SPSS voor criminologen
  • 6
  • 1
Contactervaring en quality of life indicatoren ter verklaring van burgers hun vertrouwen, gepercipieerde legitimiteit en bereidwilligheid tot medewerking met politie
Achtergrond De vraag waarom mensen bereid zijn mee te werken met politie krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Volgens het procedureel rechtvaardigheidsmodel komt dit door het feit datExpand
...
1
2
3
4
5
...