• Publications
  • Influence
Beter geïnformeerd op weg : Routekaart 2013 - 2023 : Hoofddocument
Overheden, marktpartijen, belangenorganisaties en kennisinstellingen presenteerden op 4 november een gezamenlijke strategie om met inzet van innovatieve technologie de fileproblemen aan te pakken. InExpand
De vitale stad - Netwerk van mensen
Voor veel mensen is een stad de plek om te wonen. Een stad biedt werk, vertier, recreatie en sociale cohesie. Woonruimte en leefruimte dus. Dat is al eeuwen zo. In de toekomst zal een vitale stad nogExpand
Dossier Coöperatieve systemen
Om slimme, veilige en duurzame mobiliteit te bereiken is het samenbrengen van verkeersmanagement informatiediensten en intelligentie in de voertuigen de volgende stap die bekend staat onder hetExpand
Nooit meer file : de zelfrijdende auto komt eraan
De zelfrijdende auto mag de openbare weg nog niet op. Maar zodra het zover is, zijn we een ergernis armer. Als 10% van de auto's automatisch op elkaar kan reageren, hebben we een kwart minder files.
De mobilist ontzorgd
Of het nu gaat om een afspraak in Amsterdam-Zuid of een vergadering op een hoofdkantoor in Beijing, de reiziger zal zich in de toekomst veel minder zorgen hoeven te maken, noch over de reis zelf nochExpand
Voorlopig blijft de situatie onoverzichtelijk. Leo Kusters, managing direct Mobiliteit en Transport TNO
'Wij zoeken manieren om het verkeer betrouwbaarder, veiliger, schoner en zuiniger te maken. In samenwerking met overheden en bedrijven richten wij ons uiteraard op technologische innovatie', aldusExpand