• Publications
  • Influence
Passiefhuis en EPN Onderzoek naar de waardering van passiefhuizen volgens EPN en PHPP
"Passiefhuizen zijn extreem goed geisoleerde woningen met uitzonderlijk lage infiltratieverliezen en een minimaal energiegebruik voor ruimteverwarming. Een passiefhuis wordt voor het overgrote deelExpand
  • 5
  • 2
Gezond en tochtvrij ventileren op school onderzocht
Het is algemeen bekend dat de luchtkwaliteit in scholen onder de maat is, terwijl aan dit binnenmilieu hoge prioriteit zou moeten worden gesteld. In de meeste scholen maakt men gebruik van eenExpand
  • 1
  • 1
Cultuurhistorische analyse en waardering : Groot-Bijsterveld te Oirschot
Een goed ontwerp voor het kloosterpark Groot Bijsterveld in Oirschot houdt rekening met kwaliteiten uit het verleden en met de behoeften van toekomstige gebruikers. Dat zijn de belangrijksteExpand
Herontwerp Groot-Bijsterveld te Oirschot
Een goed ontwerp voor het kloosterpark Groot Bijsterveld in Oirschot houdt rekening met kwaliteiten uit het verleden en met de behoeften van toekomstige gebruikers. Dat zijn de belangrijksteExpand