• Publications
  • Influence
The Shipwreck of Gnalić : mirror of Renaissance Europe
U tekstu se prikazuje historijat istraživanja brodoloma kod otocica Gnalica od 1967. do suvremenog doba. Ukazuje se na okolnosti brodoloma, koji se zbio 1573., kao i na svjetski važne nalaze koji suExpand
  • 1
Stjepan Vekarić: Naši jedrenjaci
The Zaratins - the Cavalieri of Saint Mark (the Seventeenth Century)
U povijesti Mletacke Republike Cavalieri di San Marco bili su jedini viteski red, a cast mletackih kavaljera obnasali su i brojni Hrvati. Na osnovu građe iz mletackog Državnog arhiva (Archivio diExpand