• Publications
  • Influence
Dobrotski kapetan Pavao Đurov Kamenarović (1696-1787)
The Denizens of Bar in Venice : a History of a Croatian Immigrant Community
Antivari e ; citta ; posta in Dalmazia nell’ Europa, com’ e ; il resto di quella provincia ..., zabiljeska je kojom mletacki izvjestitelj Giovanni Battista Giustinian opisuje smjestaj i pripadnostExpand
Sources for the History of the Eastern Adriatic in the Early Modern Period, vol. I. The notarial acts written by a public notary of Zadar, Antonio Calogera (1768.-1770.)
Povijest istocnoga Jadrana u ranome novome vijeku, posebice u 17. i 18. stoljecu, rijetko je i zasigurno nedovoljno – s obzirom na mogucnosti koje pruža obilje gradiva – predmet istraživacke pažnjeExpand
KOTORSKI ISELJENICI I HRVATSKA BRATOVŠTINA SV. JURJA I TRIPUNA U MLECIMA (XV.–XVIII. ST.)
During the past centuries, and especially in the period between 1450 and 1550 when emigration of Croats to Italy was the most frequent, emigrants from the city of Kotor constituted the most dominantExpand
Croatian South - Dalmatia
Opce razvojne sastavnice povijesti Dalmacije u 18. stoljecu predstavljene su kroz osvrt na Drugi morejski rat (1714. – 1718.), nakon kojega prestaje osmanska ugroza mletackih posjeda (konsolidacijaExpand
The Vault of the Confraternity of Croatian Mariners in Southern England (Late Middle Ages)
U uvodu se prikazuju hrvatsko-engleski politicki i kulturni doticaji u srednjem vijeku (veze »pionira hrvatske i europske znanosti« Hermana Dalmatina s Robertom iz Kettona ; sporan dolazak kraljaExpand