• Publications
  • Influence
Dispositional flow as a mediator of the relationships between attentional control and approaches to studying during academic examination preparation
This study investigated how attentional control and study‐related dispositional flow influence students' approaches to studying when preparing for academic examinations. Based onExpand
  • 25
  • 2
‘Where have all the flowers grown’: the relationship between a plant and its place in sixteenth-century botanical treatises
Abstract The article investigates Renaissance naturalists’ views on the links between plants and places where they grow. It looks at the Renaissance culture of botanical excursions and observation ofExpand
  • 1
Naked in the Old and the New World: Differences and Analogies in Descriptions of European and American herbae nudae in the Sixteenth Century
The sixteenth century could be understand as a period of renaissance of interest in nature and as a period of development of natural history as a discipline. The spreading of the printing press wasExpand
Golf jako alternativa využití volného času u seniorů se zaměřením na Jihočeský kraj
V teoreticke casti teto prace se věnuji staři, procesu starnuti a vlivu pohybových aktivit na zdravi seniorů. Dale je tato cast zaměřena na historii golfu a pozitivni ucinky golfove hry nejen naExpand
Analýza hospodaření podniku SAM TRADE a.s.
The bachelor work is focused on the detailed analysis of the management of the SAM TRADE a.s. company. The first part of the work deals with the theoretical characterization of the basic terms whichExpand
Využití sociálních sítí ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Spolupráce neziskových organizací v městě Mělníku s důrazem na vybrané příklady z prostředí Regionálního muzea Mělník (RMM)
Prace popisuje možnosti spoluprace neziskových organizaci ve městě Mělniku s důrazem na hlavni vybrane přiklady z prostředi Regionalniho muzea Mělnik. V textu je strucně popsan neziskový sektor, jehoExpand
...
1
2
...