• Publications
  • Influence
Elektriska flickor och mekaniska pojkar : Om gruppskillnader på prov - en metodutveckling och en studie av skillnader mellan flickor och pojkar på centrala prov i fysik
This dissertation served two purposes. The first was to develop a method of detecting differential item functioning (DIF) within tests containing both dichotomously and polytomously scored items. TExpand
  • 14
  • 1
Centrala prov i fysik för Komvux : Några resultat från 1989 års prov samt vissa ideér till en metodutveckling baserad på item response theory
Centrala prov i fysik for Komvux : Nagra resultat fran 1989 ars prov samt vissa ideer till en metodutveckling baserad pa item response theory
Normerande prov i fysik för komvux : En analys av förutsättningar och ett förslag till genomförande
Normerande prov i fysik for komvux : En analys av forutsattningar och ett forslag till genomforande