• Publications
  • Influence
Satellitbaserad övervakning av våtmarker Slutrapport Jämtlands och Västernorrlands län
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand
  • 2
Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar. Länsstyrelsens rapportserie nr 16/2012
Forslag till overvakningsprogram for Sveriges palsmyrar. Lansstyrelsens rapportserie nr 16/2012
  • 2
Mannavuoma : Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Mannavuoma, en palsmyrstrax utanfor Karesuando som tillsammans med sju andra myrar avses inga i ettovervakningsprogram for svenska palsmyrExpand
Satellitbaserad övervakning av våtmarker : Slutrapport sydöstra Sverige
En satellitbaserad metodik for att identifiera snabba vegetationsforandringar i vatmarker har anvants for att hitta omraden med forandringsindikation. Undersokningsomradet, sydostra Sverige, bestarExpand
Oaggujeaggi : Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Oaggujeaggi, en palsmyr i den allra nordligaste delen av Lappland som tillsammans med sju andra myrar avses inga i ett overvakningsprogramExpand
Sirččám - Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Sirccam, ett palsmyromrade vid Kaitumalven i norra Lappland som foreslagits att inga i ett overvakningsprogram for svenska palsmyrar. BakgExpand
Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand
Satellitbaserad övervakning av våtmarker : Slutrapport Värmlands, Västra Götalands och Örebro län
En satellitbaserad metodik for att identifiera snabba vegetationsforandringar i vatmarker har anvants for att hitta omraden med forandringsindikation. Undersokningsomradet bestar av Varmlands, VastExpand
Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg − myrvegetationskartan
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand