• Publications
  • Influence
Föränderliga strukturer : Organisering för kunskapsbaserad socialtjänst i Kronobergs och Kalmar län 2003-2013
Foranderliga strukturer : Organisering for kunskapsbaserad socialtjanst i Kronobergs och Kalmar lan 2003-2013
  • 4
  • 1
Självklar mångfald - oklar strategi
Pa uppdrag av Kultur Skane har Malmo hogskola genomfort en kartlaggning av mangfaldsarbetet vid scenkonstinstitutionerna i Region Skane. Studien har ett enomgripande mangfaldsperspektiv och harExpand
From ongoing evaluation to learning evaluation and continuing research : Conceptions of an evaluation approach in a Swedish translation process
From ongoing evaluation to learning evaluation and continuing research : Conceptions of an evaluation approach in a Swedish translation process
Effektmätning : en överblick
Vi lever i en tid dar sa gott som allt skall dokumenteras, matas och utvarderas. Men det ar inte vilken typ av utvardering som helst som pa senare tid uppmuntras och foresprakas, utan framfor alltExpand
Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010
En oversiktlig kartlaggning och forsok till kategorisering av olika former av samverkan mellan Malmo stad och Malmo hogskola under 2010
Startpunkt Österlen och Nya broar - En utvärdering av två samverkansprojekt för arbetslösa ungdomar
Uppsatsen ar en utvardering av Startpunkt Osterlen och Nya broar som ar tva arbetsmarknadsprojekt for arbetslosa ungdomar i Tomelilla och Simrishamn, respektive Skurup, Sjobo och Ystad. ProjektenExpand
The constitutive effects of social investment evaluation
Evaluation has different uses and impacts. This article aims to describe and analyse the constitutive effects – how evaluation forms and shapes different domains in an evaluation context – of evalu...
Vad gör en lärande utvärderare, och vad utmärker en kompetent lärande utvärderare? idealtypiska uppfattningar om lärande utvärdering
I detta paper undersoks uppfattningar om begreppet larande utvardering. Under varen 2011 skickades en enkat ut till de som deltagit i en hogskole- eller universitetskurs i larande utvardering ochExpand
Instrumental, Interpersonal or Holistic: Social Work Managers’ Conceptions of Safety in the Psychosocial Work Environment
Abstract Social work managers are accountable for risks and safety in the psychosocial work environment. This article aims to understand how social work managers deal with safety in the psychosocialExpand
Från ongoing evaluation till lärande utvärdering och följeforskning : Ett teoretiskt översättningsperspektiv genom inramning
Fran ongoing evaluation till larande utvardering och foljeforskning  : Ett teoretiskt oversattningsperspektiv genom inramning