Learn More
BACKGROUND The contradictory results of fixation methods concerning the pubic region are an obstacle to define a standardized procedure for laparoscopic repair of suprapubic hernia (LRSPH). This(More)
GİRİŞ Abdominopelvik habis tümör ameliyatları sonrasında radyoterapi yaygın olarak kullanılmakta ve buna bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar gelişebilmektedir. Radyoterapide doz ayarlamasının ve(More)