• Publications
  • Influence
İşbirlikli Öğrenme ve Modellerin Kimyasal Reaksiyonlar Konusunun Anlaşılmasına Etkisi
Bu calismada ogrencilerin kimyasal reaksiyonlar konusunda anlamalarina isbirlikli ogrenme ve modellerin etkisi arastirilmistir. Calismanin orneklemini fen bilgisi ogretmenligi birinci sinifindaExpand
Kimyasal Denge Konusunun Mikro Boyutta Anlaşılmasına Farklı Öğretim Yöntemlerinin Etkisi
Bu arastirmanin amaci, kimyasal denge konusunun ogrenci takimlari basari bolumleri (OTBB) yontemi ve modeller kullanilarak mikro boyutta anlasilmasinin saglanmasidir. Arastirmada yari-deneysel yontemExpand
Fen ve Teknoloji Dersinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Bu calisma; ilkogretimin sekizinci sinif fen ve teknoloji dersinde animasyon kullaniminin ogrencilerin akademik basarilarina, bu basarilarinin kaliciligina, bilimsel surec becerilerinin gelisimineExpand
Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi
TLDR
The aim of this study is to determine the effect of reading-writing-application and on academic achievements of sixth grade students attending the classes in which the laboratory experiments in science and technology course was taught in an elementary school during the 2009-2010 academic years. Expand
İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlkenin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile Kullanılmasının Fen ve Teknoloji Dersinde Başarıya Etkisi /The Using of Seven Principles For Good Practice with Cooperative
Oz: Bu arastirmanin amaci, iyi bir egitim ortamini saglayan yedi ilkenin isbirlikli ogrenme yontemi ile kullanilmasinin 7. sinif ogrencilerinin fen ve teknoloji dersinde akademik basarilarinaExpand
MODELLERİN OKUMA- YAZMA- UYGULAMA YÖNTEMİ VE YEDİ İLKE İLE UYGULANMASININ MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE YOĞUNLUK KONULARININ KAVRAMSAL ANLAŞILMASINA ETKİSİ
Bu arastirmanin amaci modellerin okuma-yazma-uygulama yontemi ve yedi ilke ile birlikte uygulanmasinin ogrencilerin Maddenin Tanecikli Yapisi ve Yogunluk konularindaki kavramsal anlamalarina etkisiniExpand
Birlikte Öğrenme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümlerinin Fen Bilimleri Dersinde Akademik Başarıya Etkisi (Kars İl Örneği)
Bu calismanin amaci, ogrencilerin Fen Bilimleri dersindeki akademik basarilarina isbirlikli birlikte ogrenme, isbirlikli ogrenci takimlari basari bolumleri ve ogretmen merkezli yontemin etkisiniExpand
Öğrencilerin Akademik Başarılarına Bilgisayar Animasyonları ve Jigsaw Tekniğinin Etkisi
TLDR
From the findings of this study, which are investigates effects of teaching through animation technique and jigsaw technique they found that this technique had more positive effects on teaching than the traditional teaching method. Expand
İlköğretim 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Jigsaw Tekniğinin Uygulanması Ve Bu Teknik Hakkındaki Öğrenci Görüşleri
Bu calismanin amaci ilkogretim 7. sinif ogrencilerinin fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket konusundaki akademik basarilari uzerine geleneksel ogretim yontemine kiyasla isbirlikli ogrenmeExpand
KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI
Bu arastirmanin amaci 7. sinif “Karisimlar” konusunun isbirlikli ogrenme yontemi, yedi ilke ve modellerle ogretilmesinin ogrencilerin mikro boyuttaki kavramsal anlamalarina etkisini arastirmaktir.Expand
...
1
2
3
4
5
...