• Publications
  • Influence
An increase in substance misuse rather than other mental disorders has led to increased forensic treatment rates in the Czech Republic.
It is suggested that limited access to appropriate care forces psychiatric patients towards forensic treatment or to the prison system. According to our data, the number of prisoners, the number ofExpand
  • 9
  • 2
Mortality of cohort of very young injecting drug users in Prague, 1996-2010.
AIM To determine the mortality in a cohort of very young injecting drug users (IDUs), and the factors associated with it. DESIGN A database linkage prospective (follow-up) cohort study. SETTING AExpand
  • 12
  • 1
  • PDF
Treatment in an Unfavourable Setting: Specialized Departments for Drug Users in Czech Prisons
The Institute of Criminology and Social Prevention in Prague is currently carrying out research focused on therapeutic treatment programs implemented in specialised departments for drug users inExpand
[New psychoactive substances and their prevalence in the Czech Republic].
Recently, there is a global growing concern over the new (mainly synthetic) psychoactive substances, known as legal highs, research chemicals or bath salts. They are represented by various chemicalExpand
  • 1
Nové psychoaktivní látky v Evropě a ČR
NovĂS psychoaktivnĂ­ lĂĄtky (NPS) se na evropskĂS drogovĂS scĂSnA› objevujĂ­ poslednĂ­ch 15 let. V AŒR je jejich vĂ˝raznA›jĹĄĂ­ vĂ˝skyt patrnĂ˝od roku 2010. NPS jsou lĂĄtky rĹŻznĂ˝ch chemickĂ˝chExpand
Zur Funktion von Eigennamen bei der Synchronisation amerikanischer Filme im Tschechischen und Deutschen am Beispiel von Disneys Cars
In this Bachelor work I am concerned with the proper names in the animated Disney film Cars. I compare how the proper names are translated from the original English into Czech and German. In theExpand
Postoj Organizace spojených národů ke konfliktu ve Rwandě
Diplomova prace se zabýva genocidou, ktera proběhla ve Rwandě v roce 1994 a postojem, který k problemu zaujala Organizace spojených narodů. Prvni cast prace se věnuje historii země, kde lze najitExpand
New psychoactive substances in Europe and Czech Republic
Nové psychoaktivní látky (NPS) se na evropské drogové scéně objevují posledních 15 let. V ČR je jejich výraznější výskyt patrný od roku 2010. NPS jsou látky různých chemických skupin s různými účinkyExpand
Veřejnozdravotní význam užívání návykových látek
Clanek se věnuje veřejnozdravotni významnosti uživani navykových latek a faktorů spojených s jejich regulaci. Je prezentovan vliv uživani navykových latek (tabaku, alkoholu a nelegalnich drog) naExpand