Learn More
Cilj istraživanja bio je utvrditi koncentracije okr atoksina A (OTA) u je čmu iz okolice Slavonskog Broda, područja pojavljivanja Balkanske endemske nefropatije (BE N), te ih usporediti s(More)
  • 1