• Publications
  • Influence
Hyväksyen kohti arvojen mukaista opiskelua? Hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien soveltaminen opinnoissaan viivästyneiden ryhmäohjauksessa
Author(s): Poutanen, Kaisa; Nieminen, Juha Title: Hyväksyen kohti arvojen mukaista opiskelua? Hyväksymisja omistautumisterapian menetelmien soveltaminen opinnoissaan viivästyneiden ryhmäohjauksessaExpand
...
1
2
...