• Publications
  • Influence
Wpływ współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym na innowacyjność firm notowanych na GPW w Warszawie oraz NewConnect
Celem artykulu jest przedstawienie wspolpracy przedsiebiorstw z sektorem naukowo-badawczym i jej wplywu na ich podstawowe wskaźniki dzialalności innowacyjnej (udzial przychodow ze sprzedazy innowacjiExpand