• Publications
  • Influence
Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008
Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) heeftExpand
De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2002
TLDR
Het RIVO heeft in het voorjaar van 2005 het bestand in de Nederlandse kustwateren geinventariseerd aan halfgeknotte strandschelpen in the Nederlands kustzone. Expand
Het Bestand aan Schelpdieren in de Nederlandse Kustwateren in 2012
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingenExpand
Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een kwantitatieve en kwalitatieve bestandopname in 2010
TLDR
Het doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden aan mesheften, halfgeknotte strandschelpen, kokkels, mossels en otterschelpen in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura 2000. Expand
De amerikaanse zwaardschede, Ensis directus, en de halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2006
Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus) en halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) heeft IMARES in opdracht van het ministerieExpand
Japanse oesters in het litorale gebied van de Oosterschelde in 2002
In 2002 zijn litoraal liggende oesterbanken in de Oosterschelde geinventariseerd. De nadruk heeft gelegen op het inlopen van oesterbanken met behulp van plaatsbepalingsapparatuur (GPS). Totaal is 263Expand
Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingenExpand
Verkenning van mogelijkheden voor mosselteelt op open zee & een mosselkansenkaart voor de Noordzee
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in de wereld omtrent mosselkweek op open zee. Daarnaast wordt, op basis van het voorkomen van mosselen, aangegeven welke locaties in hetExpand
Een onverwachte concentratie van Zwarte Zee-eenden in de Hollandse kustzone in een gebied met hoge dichtheden van geschikte schelpdieren
Een onverwachte concentratie van Zwarte Zee-eenden in de Hollandse kustzone in een gebied met hoge dichtheden van geschikte schelpdieren De winterverspreiding van Zwarte Zee-eenden in NederlandExpand
...
1
2
3
4
5
...