• Publications
 • Influence
PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN
Norwegian versionUN Convention Against Transnational Organized CrimeUNITED NATIONS 2000PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTINGExpand
 • 236
 • 13
 • PDF
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
Norwegian versionUN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children.UNITED NATIONS 2000UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZEDExpand
 • 106
 • 5
Samfunnssikkerhet - Veien til et mindre sårbart samfunn
PressemeldingNr.: 41 - 2002 Dato: 5.4.2002Samfunnssikkerhet – Veien til et mindre sarbart samfunn– Terrorangrepene pa USA 11. september i fjor viste verdenssamfunnet at vi ma vaere forberedt pa atExpand
 • 6
 • 2
Report No. 9 to the Storting
Report No. 9 to the Storting (1999-2000) Svalbard Recommendation of 29 October 1999 by the Ministry of Justice and the Police,approved in the Council of State on the same date.
 • 1
 • 1
Rapport fra Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia
Evalueringsutvalget for flodbolgekatastrofen overleverte sin rapport til regjeringen ved justisminister Odd Einar Dorum onsdag 20. april 2005.
 • 1
 • 1
Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner
Regjeringen foreslar at de strafferettslige reglene om utilregnelighet og om saerreaksjonene forvaring og overforingtil psykisk helsevern som Stortinget vedtok i 1997, skal tre i kraft 1. januarExpand
 • 2
Response to the Report from the 'European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment' on its Visit to Norway from 13 to 23 September 1999
Response to the Report from the 'European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment' on its Visit to Norway from 13 to 23 September 1999 MsExpand
 • 7
G-44/99
Tillegg til rundskriv G-28/99 Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker - korrigert punkt II 4 Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far
 • 1
Faktaark om forslag til lov om hundehold (hundeloven)
Faktaark om forslag til lov om hundehold (hundeloven) Regjeringen la i statsrad 28. mars 2003 frem forslag til ny lov om hundehold (Ot. prp. nr. 48 (2002-2003)). Regjeringen vil medExpand
 • 1
NOU 2001: 12
 • 1