• Publications
  • Influence
Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo užtikrinant socialinę gerovę: teorinės prielaidos sociologijoje
The aim of the paper is to analyse theoretical preconditions for functioning of NGOs in social welfare  The role of NGOs in social welfare is discussed, the concept of NGOs and their role in socialExpand
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios bendradarbiavimas įgyvendinant šeimos politiką: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Siuolaikinėje visuomenėje siekiant patenkinti seimų ar atskirų jos narių socialinei gerovei užtikrinti būtinų paslaugų ir priemonių poreikį, vis daugiau dėmesio skiriama socialinei partnerystei suExpand
Lietuvos bendruomenių centrų veikla vietos bendruomenėse. kiekybinio tyrimo apžvalga
Nepaisant gausių mokslinių tyrimų apie bendruomenes, jų organizacijas, egzistuoja poreikis ir toliau jas analizuoti, siekiant atsakyti į klausimą, kokią įtaką bendruomenių organizacijos, centraiExpand
Rajoninių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalo skatinimo ir motyvavimo priemonių tyrimas
Personnel is one of the most important resources, sensitive to social and economic changes that affect the state or organisation. Therefore personnel management methods should be most advanced andExpand
Trečiasis sektorius ir socialinė gerovė; nevyriausybinių organizacijų vaidmuo gerovės valstybėje
Santrauka. Straipsnyje aptariamas nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaidmuo socialinės gerovės srityje joms vykdant veiklą ir teikiant paslaugas gerovės valstybėje. Pristatoma NVO samprata ir raida,Expand