• Publications
  • Influence
Peculiarities of Children Foster in Family
The article analyzes the peculiarities of families of foster children and their foster parents. The greatest attention is focused on the following aspects: how many foster children one family canExpand
Vaikų globos šeimose ypatumai
Straipsnyje atskleidžiama vaikų globos seimose ypatumai, pagrindinį dėmesį sutelkiant į siuos aspektus: kokie motyvai skatina seimas imtis vaiko globos, su kokiais sunkumais susiduria seima globodamaExpand
  • 1