• Publications
  • Influence
Dėl lietuvių kalbos mišriųjų veiksmažodžių kamienų santykių ir darybos
ON LITHUANIAN MIXED TYPE VERBS: STEM RELATIONS AND DERIVATION Summary I have argued in this article that Lithuanian mixed type verbs are in fact suffixed verbs with alternating suffixal morphs whichExpand
Naujųjų skolinių duomenų bazės veiksmažodžių morfologija
TLDR
The Database of New Borrowings into Lithuanian lists 129 verbs which were either directly borrowed or derived from the borrowed nominal and adjectival stems. Expand
MORPHOLOGICAL ADAPTATION OF ADJECTIVAL
In this article, the following types of morphological adaptation of borrowed adjectives in Lithuanian are identified: (1) zero adaptation, (2) assignment to inflection class (IC), (3) addition ofExpand
ON DERIVATIONAL SUFFIXES AND INFLECTIONAL CLASSES OF VERBS IN MODERN LITHUANIAN
Lietuvių kalbos veiksmažodžių priesagos gali atlikti dvi funkcijas: (1) darybine (žymėti vedinio ir pamatinio žodžio opoziciją) ir (2) kaitybine (diferencijuoti struktūrinius veiksmažodžių tipus irExpand
  • 2
On the development of past habitual from iterative in Lithuanian
Lithuanian has regular past habitual forms with the suffix -dav- , which can be explained as an originally iterative suffix -dau- restricted to the past tense (Fraenkel 1936). Dialectal and OldExpand
  • 2
  • PDF
Refleksyvumas vokiečių kalboje: istorinės raidos duomenimis paremtas tyrimas
Disertacijoje nagrinėjamos refleksyvumo vokiecių kalboje raiskos galimybės ir problemos. Kalbotyroje refleksyvumo sąvoka yra vadinama kalbinės konstrukcijos ypatybė, kai du veiksmažodžiu isreikstameExpand
...
1
2
3
4
...