• Publications
  • Influence
Bekräftar trenden i hela västvärlden. Recension av: David Fischer, Judiskt liv: En undersökning bland medlemmar i Stockholms judiska församling
Bekraftar trenden i hela vastvarlden. Recension av: David Fischer, Judiskt liv: En undersokning bland medlemmar i Stockholms judiska forsamling
Att urskulda antisemitism: Kritisk granskning av en promemoria, daterad 15 mars 1993, från dekanus för Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet prof. Carl Fredrik Hallencreutz till
Att urskulda antisemitism: Kritisk granskning av en promemoria, daterad 15 mars 1993, fran dekanus for Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet prof. Carl Fredrik Hallencreutz tillExpand
Mlodsze pokolenie zydowskiej emigracji 'pomarcowej' 1968 roku po pietnastu latach pobytu w Szwecji
Mlodsze pokolenie zydowskiej emigracji 'pomarcowej' 1968 roku po pietnastu latach pobytu w Szwecji
Judiskhet som nationalitet