Learn More
Vi ar en grupp blivande tradgardsingenjorer som har fatt mojligheten att gestalta en ekologisk, experimentell kokstradgard vid Wanas skulpturpark i nordostra Skane. Detta skriftliga arbete ar en del(More)