• Publications
  • Influence
Registres ornitològics 2011
rESuM.Novetats ornitològiques de 2011. Enguany s’ha iniciat a Mallorca el projecte de reintroducció de l’àguila coabarrada Aquila fasciata i durant tot l’any n’hi ha observacions, fins i tot n’han
Registres ornitològics 2007
RESUM.Novetats ornitològiques de 2007. Gener. A Mallorca, s’inicia l’any amb l’observació de dues rareses: una negretaMelanitta nigra a s’Albufera i una titina de Richard Anthus richardi al prat de
Registres ornitològics 2008
RESUM.Novetats ornitològiques de 2008. S’inicia l’any amb els efectes d’un fort temporal de llebeig del dia 3 de gener, que se deixaren sentir amb la trobada d’un exemplar mort de baldritja
Registres ornitològics 2010
RESUM.Novetats ornitològiques de 2010. Gener. S’inicia l’any a Mallorca amb la trobada del cadàver d’una baldritja mediterrània Puffinus yelkouan a la badia d’Alcúdia, éssent-ne aquest cas l’única
Registres ornitològics 2005
RESUM.Novetats ornitològiques de 2005. Gener. Comença l’any a Mallorca amb una entrada massiva de tords Turdus philomelos. I l’avistament de dos exemplar de ferrerico petit Parus ater a Calvià. I la
Registres ornitològics 2006
Novetats ornitologiques de 2006. Gener. A Mallorca, S’observa un adult de gallet faver africa Porphyrio alleni a s’Albufera de Mallorca, pendent d’homologacio pel Comite de Rareses. Se confirma la
Registres Ornitològics 2012
REsUM.novetats ornitològiques de 2012. Enguany destaca la nidificació per primera vegada a Balears del voltor lleonat Gyps fulvus amb almenys quatre parelles segures a Mallorca. gener. A Mallorca,
Registres ornitològics 2004
RESUM.Novetats ornitològiques de 2004. Gener. Comença l’any amb la reintroducció, per primera vegada, de 20 exemplars de fotja banyuda Fulica cristata a s’Albufera de Mallorca. Febrer. Un bon any per