• Publications
  • Influence
Estudi per prova de concepte d'escriptoris virtuals
S’ha fet un estudi de les opcions existents en el mercat de la virtualitzacio d’escriptoris i s’ha triat la solucio de Citrix perque era la que millor cobria les necessitats heterogenia de la Expand
Teoria i Tècnica del Llenguatge Radiofònic
Interfície visual pel control d'un dispositiu mòbil
Aquesta memoria preten reflectir el treball realitzat durant el disseny i implementacio d’un sistema de visio per computador en temps real i la seva posterior integracio enExpand
Bases de dades relacionals
L'expressió de la negació en xinès estàndard : Contrast entre “不” (bù) i “没/没有” (méi/méiyǒu)
Aquest treball se centra en l'aspecte linguistic de la negacio del xines estandard. Per tant, l'objectiu d'aquest es el d'oferir una lectura acurada de l'expressio sintactica de la negacio.
Proposta d'actuació en cobertes d'edificis existents infrautilitzades : el cas del mercat de la Guineueta
El trabajo realizado nace de la oportunidad de presentarme al concurso de Urbicultura que promueve la asociacion FAD. La idea es presentar un panel donde ser trabaje la idea de reactivar espacios enExpand
...
1
2
3
4
5
...