• Publications
  • Influence
Study of History at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Split: From the independent Study of History to one of the Studies of History in the European Union
U radu je prikazan razvoj Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu od pocetka rada studija po vlastitim studijskim planovima i programima godine 2008. pa do godine 2014.