• Publications
  • Influence
Behavioral, Ecological and Genetic Differentiation in an Open Environment—A Study of a Mysid Population in the Baltic Sea
Diel vertical migration (DVM) is often assumed to encompass an entire population. However, bimodal nighttime vertical distributions have been observed in various taxa. Mysid shrimp populations alsoExpand
  • 18
  • 2
  • PDF
Nitrogen fixation by cyanobacteria stimulates production in Baltic food webs
Filamentous, nitrogen-fixing cyanobacteria form extensive summer blooms in the Baltic Sea. Their ability to fix dissolved N2 allows cyanobacteria to circumvent the general summer nitrogen limitation,Expand
  • 43
  • 1
Grazing on cyanobacteria and transfer of diazotrophic nitrogen to zooplankton in the Baltic Sea
Nitrogen-fixing cyanobacteria (NFC) are important primary producers in many freshwater and marine systems, including the Baltic Sea. In this system, NFC circumvent summer nitrogen limitation, whileExpand
  • 12
Grazing on nitrogen-fixing filamentous cyanobacteria and transfer of diazotrophic nitrogen to zooplankton grazers in the open Baltic Sea
Blooms of nitrogen fixing cyanobacteria (NFC) occur in many freshwater and marine systems, including the Baltic Sea. By fixing dissolved nitrogen, they circumvent general summer nitrogen limitation,Expand
Status and vertical size-distributions of a pelagic mysid community in the northern Baltic proper
We report on abundance, biomass, trophic position and vertical size distribution of pelagic mysids (Mysis mixta, Mysis relicta/salemaai, Neomysis integer) in a coastal Baltic Proper area. As comparExpand
  • 6
Miljön i Hanöbukten 2015-2017 – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?
Miljon i Hanobukten 2015-2017  – finns det ett samband mellan tillstandet for fisken, dess halsa och belastningen av miljofarliga amnen?
Faktablad - Resultat från övervakningen av kustfisk 2017:2. Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016
I Vaxholm uppmattes nagot hogre medeltemperatur samt lagre siktdjup och salthalt jamfort med narliggande provfiskestationerna i Lagno. Det lagre siktdjupet indikerar att Vaxholm kan vara mer paverkExpand
Persistent lack of diel vertical migration in a pelagic mysid population : a case of partial migration
Persistent lack of diel vertical migration in a pelagic mysid population : a case of partial migration
Faktablad - Resultat från övervakningen av kustfisk 2017:1. Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002-2016
Fangsterna under provfisket 2016 skiljer sig en del fran tidigare ar. Till exempel var den trofiska novan den lagsta och diversitetsindexet var det hogsta som uppmatts sedan provfisket startade 200Expand